anovasofie - analysing and overcoming the sociological fragmentation in europe - austria / ireland / turkey - pierre bourdieu - alva + gunnar myrdal - max weber, Public Intellectuals, Public Sociology,Sociology in Europe, European Sociology,Intellectuals,Sociologists as Intellectuals Research on Public Intellectuals
AboutTeam
 
Visit the European Virtual Library
of Sociology.
 
Virtual Library AustriaVirtual Library IrelandVirtual Library Turkey
 
More about Public Intellectuals in Europe.
 


 

 

Team

   

Per Wisselgren

... received his Ph.D. in history of science and ideas from Umeå University in 2000. After that he has been a visting research fellow in the School of Social Sciences, University of Sussex (2001-2002) and in The Swedish Collegium for Advanced Studies in the Social Sciences, SCASSS (2002), and held a position as a researcher at the Swedish Institute for Studies in Education and Research, SISTER, Stockholm (2001-2003). Since 2004, Wisselgren is a researcher in the Department of History of Science and Ideas, Uppsala University.

After his dissertation Samhällets kartläggare: Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering i Sverige 1830-1920 (Mapping Society: The Lorén Foundation, the Social Question, and the Formation of a Social Science Discourse in Sweden, 1830-1920), published in 2000, Wisselgren has written articles on different themes such as the historiographical construction of disciplinary identities, situated networks in the history of universities, the public aspects of the social sciences, and the history of the social reportage. Currently, he is working on an international comparative project on the gendered aspects of social scientific knowledge production in Britain and Sweden, to be finished in 2006.

Selected publications

”’Ett talrikt (företrädesvis kvinnligt) auditorium’: Maxim Kovalevsky och samhällsvetenskapens publiker”, in Anders Ekström (ed.), Den mediala vetenskapen (Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 2004), 253-271.

“Det sociala reportaget – journalistik, litteratur eller vetenskap?”, in Anna Meeuwisse & Hans Swärd (eds.), Den ocensurerade verkligheten i reportage, bild och undersökningar (Stockholm: Carlssons, 2003), 81-102.

“Universitetens kulturella sammanhang: Platsbundna nätverk och lokala strategier”, in Sverker Sörlin (ed.), Kulturen i kunskapssamhället: Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar (Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 2003), 123-142.

”Sociologin som inte blev av?: Gustaf Steffen och tidig svensk socialvetenskap”, Sociologisk Forskning (1997: 2-3), 75-116.

homepage: http://www.idehist.uu.se/Per_Wisselgren.htm

 
    © Internetagentur wukonig.com  

Anovasofie - analysing and overcoming the sociological fragmentation in europe - A Virtual Library for Sociology in Europe.
Enabled by the friendly people from the guys behind Nuki which is a Smart Lock & MES